• Strona główna
  • Strona główna
Bliskie jest mi myślenie o psychoterapii w aspekcie rozwoju osobistego. W prowa- dzonej przeze mnie terapii celem jest zarówno pokonywanie trudności, których doświadcza pacjent jak osiąganie większej dojrzałości wewnętrznej
Opieram swoją pracę na założeniach psychodynamicznych. Terapia ogniskuje się wokół wewnętrznych, w części nieświadomych konfliktów, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostki
Wskazaniem do podjęcia terapii jest depresja, która występuje u 10% osób w populacji i objawia się między innymi:
- obniżonym nastrojem
- utratą zainteresowań
- spadkiem energii
- trudnościami w koncentracji uwagi
- utratą poczucia własnej wartości