• Strona główna
  • Strona główna

psychoterapia

Zakładam, że psychoterapia to pomoc poprzez rozmowę, w której pacjent ujawnia swoje myśli, uczucia, pragnienia i opisuje doświadczenia, a terapeuta dzieli się swoim rozumieniem jego wewnętrznego świata. W rezultacie pacjent uświadamia sobie własne potrzeby i przeżycia, konfrontuje się z prawdą o samym sobie, doświadcza wolności, zyskuje poczucie wpływu na własne życie i przekonanie o możliwości zmiany sposobu funkcjonowania. Bliskie jest mi myślenie o psychoterapii w aspekcie rozwoju osobistego. W prowadzonej przeze mnie terapii celem jest zarówno pokonywanie trudności, których doświadcza pacjent jak osiąganie większej dojrzałości wewnętrznej.

Wskazaniem do podjęcia terapii jest depresja, która występuje u 10% osób w populacji i objawia się między innymi:
- obniżonym nastrojem
- utratą zainteresowań
- spadkiem energii
- trudnościami w koncentracji uwagi
- utratą poczucia własnej wartości